Kopsavilkums

Pat ja jūsu pacientam ir vismaz viens no simptomiem, tas joprojām nenozīmē, ka pacientam ir aizdomas par NET. VISPIRMS ir nepieciešams noskaidrot simptoma cēloni. Ja cēloni nevar atrast un simptoms(-i) joprojām saglabājas, ieteicams apsvērt iespēju konsultēties ar NET speciālistu.

Atcerieties ZEBRU – NET simbolu. Tāpat kā nav divu identisku zebru, nav divu vienādu NET pacientu. Pat ja uzskatāt, ka simptomu cēlonis varētu būt NET, vispirms veiciet visas pieejamās pārbaudes, lai izslēgtu citus iespējamos cēloņus, un tikai tad, ja esat pārliecināts, ka cita izskaidrojuma nav, nosūtiet pacientu pie NET speciālista uz konsultāciju.