Veebisaidi privaatsuspõhimõtted

Ipsen on pühendunud teie isikuandmete kaitsele kooskõlas kehtivate eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse seadustega, sh Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega ning muude kehtivate kohalike seadustega, mis käsitlevad isikuandmete säilitamist, töötlemist, edastamist ja neile juurdepääsu.

Privaatsuspõhimõtetes kirjeldatakse, kuidas Ipsen Pharma SAS Lietuvos filialas, T.Narbuto st. 5, 08105 Vilnius, (edaspidi Ipsen), andmete vastutav töötleja, võib selle veebisaidi (edaspidi veebisait) kasutajate (edaspidi kasutajad) isikuandmeid koguda, säilitada ja kasutada.

Selleks, et valdkonna uusi õigusakte järgida, võivad need põhimõtted aeg-ajalt muutuda, neid võidakse kohandada või muul viisil eelneva teavituseta värskendada, niisiis soovitame külastajatel seda lehte perioodiliselt kontrollida.

Teie allpool täpsustatud isikuandmeid töödeldakse alati vastavalt andmete kogumise ajal kehtinud privaatsuspõhimõtetele.

1-Kogutavad isikuandmed

Külalise vabatahtlikult esitatud andmed

Ipsen võib teie isikuandmeid, sh nime, e-posti aadressi, linna ja elukohariiki (edaspidi isikuandmed) koguda, kui registreerite end kasutajaks. Kui soovite Ipsenilt teavet saada või Ipseniga ühendust võtta, on nendesse kategooriatesse kuuluvate isikuandmete esitamine kohustuslik.

Kui registreerite end kasutajaks, märgime selgelt ära, milline teave on registreerimiseks vajalik, milline on valikuline ja mille võite esitada oma valikul.

Isikuandmed võimaldavad teie isikut otseselt tuvastada.

Navigeerimisandmed

Tavapäraste toimingute käigus koguvad veebisaiti töös hoidvad infosüsteemid ja tarkvaratoiminguid mõnesid isikuandmeid, mille edastamine käib interneti-andmevahetusprotokollide kasutamise juurde.

Nende andmete hulka kuuluvad: IP-aadressid; kasutatav veebilehitseja; operatsioonisüsteem; selle saidi domeeninimi ja veebisaidi aadress, millelt saidile jõuti või kuhu lahkuti; teave lehtede kohta, mida kasutajad saidil külastavad; aeg, mil lehele jõuti; kui kaua aega igal lehel veedeti; siseteekondade analüüs ja muud kasutaja operatsioonisüsteemi ja IT-keskkonnaga seotud näitajad.

Selliseid tehnilisi/IT-andmeid kogutakse ja kasutatakse ainult koondatud ja anonüümsel alusel ning võidakse kasutada ka veebisaidil liikumise analüüsiks, et saiti teile kasulikumaks muuta.

Isikuandmed ei võimalda teie isikut otseselt nime järgi tuvastada, kuid neid võib kasutada, et tuvastada konkreetne arvuti või seade, millega veebisaidile juurde pääseti.

2-Isikuandmete kasutamine

Teie isikuandmeid töödeldakse ainult Ipseni õigustatud huvi korral, peamiselt teiega parema suhtluse korraldamiseks ja selleks, et veebisait teile kasulikumaks teha. Niisiis võidakse teie isikuandmeid kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • veebisaidi analüüsimiseks ja jõudluse mõõtmiseks;
 • veebisaidi haldamiseks, muuhulgas turvalisuse eesmärkidel.

Teie isikuandmeid ei müüda, jagata ega levitata muul viisil teie nõusolekuta kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui oleme kohustatud seda tegema kehtivate seaduste, kohtumääruse või valitsuse määruse alusel või kui see on vajalik mistahes kriminaal- või muu õigusliku menetluse või uurimise toetamiseks siin või muudes riikides.

3-Isikuandmete saajad

Eespool kirjeldatud eesmärkidel võib Ipsenil olla vaja jagada teie isikuandmeid järgmiste volitatud kolmandate isikutega:

 • Ipsen ja selle sidusettevõtted;
 • valitud tarnijad, teenusepakkujad või müüjad, kes tegutsevad Ipseni juhiste alusel veebisaidimajutuse, andmeanalüüsi, tellimuste täitmise, infotehnoloogia ja sellega seotud taristu pakkumise, klienditeeninduse, e-kirjade edastamise, auditeerimise jmt vallas. Teile ei ole võimalik saata e-kirja ega helistada, samuti ei saa keegi veebisaidilt kogutud teabe alusel näha sisselogitud kasutajate e-posti aadresse;
 • õigus- või haldusorganid: nagu nõuavad kehtivad seadused, sh väljaspool teie elukohariiki kehtivad seadused;
 • potentsiaalsed omandajad ja muud sidusrühmad ühinemise või õigusliku ümberkujundamise, näiteks omandamise, ühisettevõtmise, võõrandamise, kõrvalettevõtte loomise või loovutamise korral.

Igal juhul nõuab Ipsen sellistelt kolmandatelt isikutelt järgmist:

 • andmekaitseseaduste ja käesolevate põhimõtete järgimist;
 • isikuandmete töötlemist ainult põhimõtetes kirjeldatud eesmärkidel;
 • selliste asjakohaste tehniliste ja korralduslike turvameetmete rakendamist, mille eesmärk on kaitsta teie isikuandmete terviklust ja konfidentsiaalsust.

4-Isikuandmete edastamine

Ipsen on ülemaailmne bioloogiliste ravimite kontsern, mille haruettevõtted, partnerid ja alltöövõtjad asuvad paljudes maailma riikides.

Seetõttu võib Ipsenil tekkida vajadus edastada teie isikuandmeid teistesse jurisdiktsioonidesse, sh Euroopa Majanduspiirkonnast välja, riikidesse, milles ei tagata isikuandmetele samal tasemel kaitset nagu teie jurisdiktsioonis.

Juhul, kui Ipsen peab isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu edastama, tagatakse, et võetakse asjakohaste andmekaitseseadustega nõutud piisavaid kaitsemeetmeid (sh Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimused, kui need kehtivad).

5-Isikuandmete säilitamise tähtaeg

Teie isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse kuni kaks aastat alates i) nende kogumisest või ii) teie viimasest kontaktist meiega.

6-Turvalisus

Teie isikuandmeid säilitatakse turvalistes serverites rangelt konfidentsiaalsena. Oma ainulaadse salasõna ja konto teabe saladuses hoidmise eest vastutate teie.

7-Õigus juurdepääsule, parandamisele ja vaidlustamisele

Seoses oma teabega on teil oludest ja kehtivast õigusest sõltuvalt järgmised õigused.

Õigus Mida see tähendab?
a. Õigus juurdepääsule Teil on õigus saada juurdepääs oma andmetele, mida Ipsen töötleb.
b. Õigus parandada Teil on õigus oma andmeid parandada, kui need on ebatäpsed või mittetäielikud.
c. Õigus kustutamisele Seda tuntakse ka kui „õigust olla unustatud“ ja lihtsalt öeldes annab teile võimaluse nõuda oma andmete kustutamist või eemaldamist, kui Ipsenil ei ole veenvat põhjust neid edasi kasutada. Kustutamisõigus ei ole üldine, sellele on erandeid.
d. Õigus töötlemist piirata Teatud olukordades on teil õigus oma andmete edasist kasutamist takistada või piirata. Kui töötlemine on piiratud, võib Ipsen teie andmeid säilitada, aga mitte edasi kasutada.
e. Õigus andmete edastamisele Teatud olukordades on teil õigus oma isikuandmeid struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus endale saada ja taaskasutada.
f. Õigus esitada vastuväiteid Teatud olukordades on teil õigus teatud tüüpi töötlemise kohta vastuväiteid esitada.

 

Kui soovite mõnda neis

Kui teid ei rahulda kaebusele saadud vastus või kui te usute, et andmete töötlemine ei ole kooskõlas andmekaitseseadustega, võite esitada kaebuse pädevale andmekaitse järelevalveasutusele.

8-Ümbersuunamine välissaitidele

Et sotsiaalmeediafunktsioone saaks integreerida otse veebisaidile (nt Facebooki meeldivaks märkimise funktsioon, Twitteri jälgimisfunktsioon), võivad veebisaidil olla mõned eritööriistad, sotsiaalmeedia pistikprogrammid.

Kõik sotsiaalmeedia pistikprogrammid on märgistatud asjakohase sotsiaalmeediavõrgustiku logoga.

Kui kasutate veebisaidil pistikprogramme (nt klõpsate meeldivaks märkimise nupul) või jätate kommentaari, saadab veebilehitseja asjakohase teabe otse sotsiaalmeediaplatvormile (praeguses näites Facebooki) ja jätab selle meelde.

Kui soovite sotsiaalmeediaplatvormil isikuandmete kogumise, töötlemise, kasutamise ja säilitamise eesmärgi, liigi ja meetodi või oma õiguste kasutamise üksikasjade kohta rohkem teavet, vaadake sotsiaalmeediavõrgustiku privaatsuspõhimõtteid.

10-Lingid kolmanda isiku veebisaidile või veebisaidilt

Veebisaidilt leiate lingid, et liikuda teistele saitidele, samuti võidakse teid veebisaidile suunata kolmandate isikute saitidelt.

Andmete vastutav töötleja ei võta vastutust kolmandate isikute isikuandmete taotlemise ja nende jagamise eest ega seoses kolmandate isikute väljaantud isikutuvastusandmete haldusega.

Enne mistahes teabe andmist peaksite üle vaatama kolmanda isiku saidi privaatsuspõhimõtted.

11-Kasutatav tehnoloogia

Küpsised

See veebisait kasutab küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogilisi lahendusi (edaspidi: küpsised), sh kolmanda isiku küpsiseid.

Küpsised on väikesed andmefailid, mis paigaldatakse teie arvutisse, nutitelefoni või muusse seadmesse. Küpsised salvestatakse teie seadme kõvakettale ja need ei tekita seadmele ohtu.

Veebisaidile sisenedes saate teha järgmist:

 • nõustuda küpsiste kasutamisega;
 • keelduda küpsiste kasutamisest;
 • sätestada oma küpsiste eelistused.

Kui soovite lisateavet, vaadake meie küpsiste põhimõtteid .

12-Kuidas meiega ühendust võtta?

Kui teil on privaatsusteatega seoses küsimusi või kommentaare, võite saata e-kirja Ipseni andmekaitseametnikule e-posti aadressil dataprivacy@ipsen.com.