Internetinės svetainės privatumo politika

„Ipsen“ yra įsipareigojusi apsaugoti jūsų asmens duomenis pagal galiojančius privatumo ir duomenų apsaugos įstatymus, įskaitant ir Europos Sąjungos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) bei kitus taikytinus vietos įstatymus, reglamentuojančius asmens duomenų saugojimą, apdorojimą, prieigą ir perdavimą.

Šioje Privatumo politikoje aprašomi būdai, kuriais „Ipsen Pharma Pharma SAS“ Lietuvos filialas, įsikūręs T. Narbuto g. 5, 08105 Vilnius (toliau – „Ipsen“), duomenų valdytojas, gali rinkti, saugoti ir naudoti duomenis apie asmenis (toliau – „Vartotojus“), kurie naudoja šią svetainę (toliau – „Svetainė“).

Siekiant, kad būtų laikomasi bet kokių naujų sektoriaus taisyklių, ši politika gali būti nuolat bei be išankstinio įspėjimo keičiama ar kitaip atnaujinama, todėl kviečiame lankytojus periodiškai susipažinti su šia svetaine.

Tačiau jūsų Asmens duomenys (pagal tolimesnį apibrėžimą) visada bus tvarkomi pagal duomenų surinkimo metu galiojusią Privatumo politiką.

1. Renkami asmens duomenys

Lankytojo savanoriškai pateikti duomenys
Jums užsiregistravus kaip naudotojui, „Ipsen“ gali rinkti asmeninę informaciją, tokią kaip jūsų vardas, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos miestas ir šalis („Asmens duomenys“).

Šiuos duomenis būtina pateikti, jei norite gauti informacijos iš „Ipsen“ arba susisiekti su „Ipsen“.

Kai registruojatės kaip Vartotojas, aiškiai nurodome, kokia informacija yra būtina registracijai, o kokia informacija nėra privaloma ir gali būti suteikta jūsų nuožiūra.

Ši asmeninė informacija tiesiogiai identifikuoja jus.

Su navigacija susiję duomenys
Svetainei veikiant kaip įprasta, jos veikimui užtikrinti naudojamų informacinių sistemų ir programinės įrangos procedūros renka tam tikrus asmens duomenis, kurių perdavimas yra numanomas naudojant interneto ryšio protokolus.

Šie duomenys apima: IP adresus, naudojamos naršyklės tipą, operacinę sistemą, domeno pavadinimą ir tinklalapių adresus, iš kurių buvo pasiekta konkreti svetainė, informaciją apie svetainės naudotojų aplankytus puslapius, prieigos laikus, kiek laiko buvo praleista kiekviename puslapyje, vidinio kelio analizę ir kitus parametrus, susijusius su vartotojo operacine sistema ir IT aplinka.

Tokie techniniai / IT duomenys renkami ir naudojami tik apibendrintai ir anonimiškai ir gali būti naudojami atsakomybei už  įtariamus IT / elektroninius pažeidimus, sukeliančius žalą svetainei, nustatyti.

Ši asmeninė informacija tiesiogiai jūsų neidentifikuoja, bet gali būti naudojama nustatyti, ar tam tikras kompiuteris ar įrenginys pasiekė svetainę.

2. Asmeninių duomenų naudojimas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant įgyvendinti teisėtus „Ipsen“ interesus, t. y. pagerinti bendravimą su jumis bei pritaikyti svetainę jūsų poreikiams, todėl jūsų Asmens duomenys gali būti naudojami siekiant:

 • atsakyti į jūsų klausimus ar prašymus;
 • suasmeninti jūsų patirtį;
 • atlikti svetainės analizę ir išmatuoti svetainės našumą;
 • stebėti nepageidaujamus reiškinius ir kitą veiklą, susijusią su farmakologiniu budrumu; ir
 • tvarkyti svetainę, įskaitant saugumo tikslais.

Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, dalijami ar kitaip perduoti trečiosioms šalims be jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai, teismo nutarimai ar vyriausybiniai reglamentai, arba jei toks atskleidimas yra kitaip būtinas siekiant paremti bet kokį baudžiamąjį ar kitą teisminį tyrimą ar procedūrą jūsų šalyje ar užsienyje.

3. Asmens duomenų gavėjai

Siekiant anksčiau nurodytų tikslų, „Ipsen“ gali dalintis jūsų asmens duomenimis su toliau nurodytomis trečiosiomis šalimis:

 • „Ipsen“ ir jos filialais;
 • Tam tikrais tiekėjais, paslaugų teikėjais ar pardavėjais, veikiančiais pagal „Ipsen“ nurodymus ir teikiančiais internetinės svetainės hostingo, duomenų analizės, užsakymų vykdymo, informacinių technologijų ir susijusios infrastruktūros kontrolės, klientų aptarnavimo, el. pašto pristatymo, audito ir kitas paslaugas;
 • Teisės ar administracijos institucijomis pagal galiojančių įstatymų reikalavimus, įskaitant ir įstatymus už jūsų gyvenamosios šalies ribų;
 • Potencialiais įsigyjančiais subjektais ir kitomis suinteresuotomis šalimis susijungimo ar kitokio pobūdžio teisinio restruktūrizavimo, pvz., įsigijimo, bendros įmonės sukūrimo, perleidimo, padalinio atidarymo ar verslo dalies perdavimo, atveju.

Bet kuriuo atveju, „Ipsen“ reikalaus, kad tokios trečiosios šalys:

 • Įsipareigotų laikytis duomenų apsaugos įstatymų ir šios politikos principų;
 • Tvarkytų asmens duomenis tik šioje politikoje aprašytais tikslais;
 • Įgyvendintų atitinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, skirtas apsaugoti jūsų asmens duomenų vientisumą ir konfidencialumą.

4. Asmens duomenų perdavimas

„Ipsen“ yra pasaulinė biofarmacijos grupė, turinti filialų, partnerių ir subrangovų daugelyje pasaulio šalių.

Dėl to „Ipsen“ gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis kitose jurisdikcijose, įskaitant ir iš Europos ekonominėje erdvėje esančių šalių į už Europos ekonominės erdvės esančias šalis, kurios gali būti laikomos ne tokios saugios kaip jūsų jurisdikcija.

Tais atvejais, kai „Ipsen“ turi perduoti asmens duomenis už Europos Sąjungos ribų, ji užtikrina tinkamų apsaugos priemonių įgyvendinimą pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus (įskaitant, be kita ko, Europos Komisijos standartines sutarčių sąlygas, jei jos gali būti taikomos).

5. Asmens duomenų saugojimo terminas

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi ne ilgiau nei 2 metus nuo: (i) jų surinkimo arba (ii) paskutinio mūsų kontakto su jumis.

6. Saugumas

Jūsų asmens duomenys bus saugomi saugiuose serveriuose ir laikomi griežtai konfidencialiais. Jūs pats turite pasirūpinti savo unikalių slaptažodžių ir paskyros informacijos konfidencialumu.

7. Prieigos, ištaisymo ir prieštaravimo teisė

Priklausomai nuo aplinkybių ir galiojančių teisės aktų, turite šias su jūsų informacija susijusias teises:

Teisė Ką tai reiškia?
a. Teisė į prieigą

 

Turite teisę gauti prieigą prie „Ipsen“ tvarkomų duomenų.
b. Teisė į ištaisymą Turite teisę reikalauti, kad būtų ištaisyta netikslūs ar nepilni duomenys.
c. Teisė į ištrynimą Taip pat žinoma kaip „teisė būti pamirštam“. Kitaip tariant, teisė prašyti ištrinti ar pašalinti jūsų informaciją, kai „Ipsen“ neturi jokių įtikinamų priežasčių toliau ją naudoti. Tai nėra bendra teisė – yra tam tikrų išimčių.
d. Teisė į tvarkymo apribojimą Tam tikrais atvejais turite teisę blokuoti arba slopinti tolesnį jūsų duomenų naudojimą. Apribojus duomenų tvarkymą, „Ipsen“ ir toliau gali saugoti jūsų duomenis, tačiau jie negali būti toliau naudojami.
e. Teisė į duomenų perkeliamumą

 

Tam tikrais atvejais turite teisę gauti ir pakartotinai panaudoti savo asmens duomenis struktūrizuotame, paprastai naudojamame bei mašinos skaitomame formate.
f. Teisė į prieštaravimą Turite teisę tam tikromis aplinkybėmis prieštarauti tam tikrų rūšių duomenų tvarkymui.

 

Jei norite pasinaudoti kuria nors iš šių teisių,  užpildykite šią formą ir atsiųskite mums duomenų subjekto teisių prašymą.

Jei nesate patenkinti atsakymu į skundą arba manote, kad jūsų duomenų tvarkymas neatitinka duomenų apsaugos teisės aktų, galite pateikti skundą atitinkamai duomenų priežiūros institucijai.

8. Peradresavimas į išorines svetaines

Siekiant sudaryti sąlygas į svetainę tiesiogiai įtraukti socialinių tinklų funkcijas (pvz., „Facebook“ funkciją „Patinka“, „Twitter“ funkciją „Sekite“), šioje svetainėje gali būti įdiegtos tam tikros specialios priemonės, vadinamos socialiniais įskiepiais.

Visi socialinių tinklų įskiepiai yra pažymėti atitinkamų svetainių logotipais.

Naudojantis svetainėje pateiktais įskiepiais (pvz., paspaudus mygtuką „Patinka“) arba palikus komentarą, naršyklė siunčia atitinkamą informaciją tiesiogiai į socialinio tinklo platformą (šiuo atveju, „Facebook“) ir išsaugo šią informaciją joje.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie socialinio tinklo platformos renkamų, tvarkomų, naudojamų ir saugomų asmens duomenų tikslą, tipą ir būdą, bei tai, kaip įgyvendinti savo teises, perskaitykite socialinių tinklų privatumo politikas.

Šiuo metu svetainėje nėra įdiegta jokių socialinių tinklų įskiepių.

9. Nuorodos iš ir (arba) į trečiųjų šalių internetines svetaines

Svetainėje galite naudotis nuorodomis į kitas svetaines, be to, trečiosios šalys taip pat gali nukreipti į Svetainę.

Duomenų valdytojas atsisako bet kokios atsakomybės už bet kokius prašymus perduoti asmens duomenis ir (arba) asmens duomenų perdavimą trečiųjų šalių interneto svetainėms ir trečiųjų šalių subjektų išduotų autentifikavimo įgaliojimų tvarkymą.

Prieš pateikiant bet kokius duomenis rekomenduojame peržiūrėti aktualių trečiųjų šalių svetainių privatumo politiką.

10. Naudojamos technologijos

Slapukai
Ši svetainė naudoja slapukus ir panašias technologijas („slapukai“), įskaitant ir trečiųjų šalių slapukus.

Slapukai – tai nedidelės į jūsų kompiuterį, išmanųjį telefoną ar kitą įrenginį įrašomos duomenų rinkmenos.

Slapukai yra saugomi kietajame įrenginio diske ir nekelia jam jokio pavojaus.

Apsilankę svetainėje galite:

 • Sutikti naudoti slapukus; arba
 • Nesutikti naudoti slapukų; arba
 • Nustatyti asmenines slapukų naudojimo nuostatas.

Jei norėtumėte gauti daugiau informacijos, perskaitykite mūsų Slapukų politiką.

11. Kaip su mumis susisiekti

Jei turite kokių nors su šiuo privatumo panešimu susijusių klausimų ar komentarų, kviečiame susisiekti su „Ipsen“ duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu dataprivacy@ipsen.com.