Sąlygos

 1. Sutikimas

Interneto svetainę www.ZebraTest.eu sukūrė ir aptarnauja IPSEN PHARMA SAS LIETUVOS FILIALAS, T. Narbuto g. 5, 08105 Vilnius (toliau, kartu su filialais, vadinama „Ipsen“). Jūsų prieigai prie svetainės ir jos naudojimui taikomos šios Sąlygos ir visi galiojantys įstatymai. Prisijungdami prie šios svetainės jūs be jokių apribojimų ar išlygų sutinkate su šiomis Sąlygomis.

 1. Informacijos naudojimas

www.neprakaituok.lt svetainė skirta didinti visuomenės supratimą apie hiperhidrozę, jos simptomus, gydymo galimybes. Šios svetainės tikslas nėra pakeisti sveikatos priežiūros specialistų konsultacijas. Visais klausimais, susijusiais su sveikata ir savijauta, pasitarkite su jus gydančiu gydytoju.

Draudžiama platinti, keisti, perduoti, pakartotinai naudoti, persiųsti ar naudoti bet kokią informaciją, esančią Svetainėje, komerciniais tikslais. Turi būti laikoma, kad viskas, ką matote ar skaitote šioje svetainėje, yra saugoma autorių teisių, nebent nurodyta kitaip, ir negali būti naudojama, išskyrus atvejus, nurodytus šiose Sąlygose.

Išskyrus atvejus, kai šioje dalyje leidžiama kitaip, „Ipsen“ negarantuoja ir neteigia, kad naudodamiesi svetainėje pateikta medžiaga nepažeisite trečiųjų šalių, kurios nepriklauso „Ipsen“ ar nėra su ja susijusios, teisių. Išskyrus minėtą ribotą įgaliojimą, jums nesuteikiama jokia licencija ar teisė į informaciją ar jokios „Ipsen“ ar bet kurios kitos šalies autorinės teisės.

Šioje svetainėje gali būti pateikta informacija apie nuosavybės teise saugomą informaciją, technologijas, produktus, procesus ar kitas „Ipsen“ ir (arba) kitoms šalims priklausančias teises. Jums nesuteikiama jokia licencija ar teisė į prekių ženklus, patentus, komercines paslaptis, technologijas, produktus, procesus ar kitos „Ipsen“ ir (arba) kitoms šalims priklausančios teisės.

 1. Garantijos apribojimai

Nors „Ipsen“ deda visas įmanomas pastangas siekdama užtikrinti, kad Svetainėje esanti informacija būtų tiksli ir nuolat atnaujinama, joje gali būti netikslumų ar spausdinimo klaidų. „Ipsen“ pasilieka teisę bet kada be perspėjimo keisti, taisyti ir (arba) tobulinti informaciją. „Ipsen“ negarantuoja ir neteigia, kad informacija yra tiksli bei neprisiima jokių įsipareigojimų ar atsakomybės už klaidas ar praleidimus Svetainės turinyje.

VISA INFORMACIJA PATEIKTA „TOKIA, KOKIA YRA“. „IPSEN“ NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL ŠIOJE SVETAINĖJE ESANČIOS INFORMACIJOS PILNUMO AR TIKSLUMO ARBA GALIMO JOS PANAUDOJIMO. DĖL TO PRIEŠ NAUDODAMIESI INFORMACIJA VARTOTOJAI TURĖTŲ JĄ ATSARGIAI ĮVERTINTI. ŠIA INFORMACIJA GALITE NAUDOTIS SAVO NUOŽIŪRA, PRISIIMDAMI RIZIKĄ PATYS. TIEK, KIEK TAI LEIDŽIAMA PAGAL ĮSTATYMUS, „IPSEN“, BET KURI KITA „IPSEN“ GRUPĖS BENDROVĖ IR BET KURI KITA ŠALIS, DALYVAUJANTI KURIANT, VYSTANT AR PUBLIKUOJANT ŠIĄ SVETAINĘ, ATSIRIBOJA NUO BET KOKIŲ GARANTIJŲ ARBA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, APLINKYBIŲ NULEMTĄ, NETIESIOGINĘ AR NETURTINĘ ŽALĄ, KYLANČIĄ DĖL PRIEIGOS, NAUDOJIMO AR KLIŪČIŲ NAUDOTI ŠIĄ SVETAINĘ ARBA BET KOKIŲ KLAIDŲ AR PRALEIDIMŲ SVETAINĖS TURINYJE.

„Ipsen“ taip pat neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už žalą ar virusus, galinčius užkrėsti jūsų įrangą ar kitą turtą jums prisijungus prie informacijos ar ją naudojant.

 1. Jūsų teikiama informacija

Išskyrus informaciją, kuriai taikoma Privatumo politika, jei tokia politika taikoma, bet kokia komunikacija ar medžiaga, kurią perduodate Svetainei, įskaitant visus duomenis, klausimus, komentarus, pasiūlymus ar panašiai, yra ir bus traktuojama kaip nekonfidenciali ir nepatentuota.

 1. Pasekmės

„Ipsen“ sužinojus, kad pažeidėte bet kurią iš čia pateiktų sąlygų, ji gali nedelsdama bet kada ir be išankstinio įspėjimo imtis taisomųjų veiksmų, įskaitant draudimą vartotojui naudotis svetaine. Jei jums pažeidus sąlygas, tai kaip nors paveiktų ar pakenktų „Ipsen“, ji savo nuožiūra gali siekti, kad atlygintumėte žalą.

 1. Pataisymai

„Ipsen“ gali bet kada peržiūrėti šias taisykles ir sąlygas atnaujindama šią informaciją ir pranešdama vartotojui pakankamomis priemonėmis (pvz., el. laišku ar iššokančiuoju langu svetainėje, kuriuo paprašys jūsų sutikti su pakeista versija). Pakoreguotos sąlygos įsigalioja per 30 kalendorinių dienų po tokio atnaujinimo. Jei nesutinkate su naujomis sąlygomis, turėtumėte tai nurodyti naudodamiesi atitinkamo el. laiško ar iššokančiojo lango numatytu būdu, o vėliau nustoti jungtis prie svetainės ir ja naudotis. Turėtumėte reguliariai lankytis šiose svetainėje ir peržiūrėti galiojančias sąlygas, kurių privalote laikytis. „Ipsen“ pasilieka teisę bet kada nutraukti šios svetainės naudojimą neprisiimdama atsakomybės prieš jus ar kitus asmenis. Apie tokį svetainės naudojimo nutraukimą būsite įspėti iš anksto.

 1. Kreditai

Fotografijos: https://www.shutterstock.com/

 1. Intelektinė nuosavybė

Šios svetainės turinys yra visiškai apsaugotas intelektinės nuosavybės teisių. Jokios medžiagos, esančios šioje svetainėje, negalima atgaminti, rodyti ar kitaip naudoti jokiu būdu be išankstinio rašytinio „Ipsen“ sutikimo.

 1.   Nepageidaujami įvykiai

Siekiant  užtikrinti tęstinę vaistinio preparato saugumo stebėseną yra svarbu pranešti bet kokią saugumo informaciją. Praneškite bet kokį pasireiškusį šalutinį poveikį, atsiradusį vartojant Ipsen produktą, vietiniam registruotojo atstovui Ipsen Pharma Lietuvos filialas el. paštu pharmacovigilance.baltic@ipsen.com arba tel. 8 700 33305. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

 1. Nuostatų atskiriamumas

Bet kurios šių Sąlygų nuostatos negaliojimas ar nevykdymas neturi įtakos bet kurios kitos nuostatos, kuri lieka galioti, galiojimui ar vykdytinumui, išskyrus atvejus, kai jos negaliojimas ar nevykdymas yra susijęs su esmine šių Sąlygų sąlyga.

 1.    Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

Šias Sąlygas bei jūsų naudojimąsi svetaine reglamentuoja Lietuvos įstatymai, išskyrus tarptautinės privatinės teisės nuostatas. Ginčai, kurių nepavyksta išspręsti taikiai, bus pateikti Lietuvos Respublikos teismams.

Paskutinį kartą atnaujinta 2021-11-05.

Dėl geresnių paslaugų kokybės naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau, patvirtinate, kad sutinkate su slapukais.